strona główna

:: Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata - 23.11.2014 r. -


1. Przeżywamy dziś uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Ma ona nam przypominać przede wszystkim o tym, że dla człowieka wierzącego królować znaczy służyć, a to pociąga za sobą gotowość bycia do dyspozycji drugiego człowieka. Uroczystość ta jest zwróceniem uwagi na to, że Chrystus z samej swojej natury jest Królem, jak zresztą sam się określił, stojąc przed Piłatem. Królestwo Jego jednak nie jest z tego świata, dlatego nie można próbować określać Chrystusowego królowania na podobieństwo ziemskiego. Królestwo Jezusa obejmuje wszystkie ludy, języki i narody, a panowaniu Jego nie będzie końca. Za każdym razem, gdy odmawiamy modlitwę „Ojcze nasz”, wypowiadamy wezwanie: „Przyjdź królestwo Twoje”, prosząc o to, by nastało królestwo Jezusa, które jest królestwem sprawiedliwości, miłości i pokoju. Warto, abyśmy o tym pamiętali w naszej codzienności.


2. Dziś po każdej Mszy św. przed Najświętszym Sakramentem wystawionym w monstrancji odmówimy Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa, oraz akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Sercu Pana Jezusa. Za odmówienie tych modlitw możemy zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

3. Na Mszę św. o godz.16,00 zapraszamy dzieci przedszkolne wraz rodzicami i opiekunami.

4. Jutro o godz.17,00 w sali katechetycznej spotkanie członków Rycerstwa Niepokalanej.
Wszystkich zainteresowanych pogłębieniem swojej więzi z Maryją serdecznie zapraszamy na spotkanie.

5. W piątek o godz.19,00 Droga Krzyżowa, na którą zapraszamy wszystkich parafian.

6. Za tydzień rozpoczniemy Adwent – czas przygotowania na święta Bożego Narodzenia. Niech ten ostatni tydzień roku liturgicznego pobudzi nas do refleksji nam naszym podejściem do wiary w codziennym życiu.

7. W najbliższych dniach nasze rodziny odwiedzą z życzeniami i opłatkami świątecznymi p. Kościelny i p. Organista. Parafia nie posyła z opłatkami inne osoby.

8. Dziś do „Gościa Niedzielnego” dołączony jest kalendarz ścienny z aniołami na rok 2015.

9. W piątek o godz.19,00 w kościele klasztornym przy ul. Krakowskiej 15 spotkanie młodzieży.
Więcej informacji na ten temat znajdziemy na plakacie w gablocie.
:: Katecheza parafialna.

Katecheza parafialna.
Rok szkolny 2014/2015.
Klasy gimnazjalne.

Katecheta - Ks. Paweł Skraba.

II poniedziałek miesiąca – godz.16,00 – klasa II a, b , c.
- godz.17,00 – klasa II d ,e.
III wtorek miesiąca - godz.16,00 – klasa III a, b, c.
- godz. 17,00 – klasa III d, e.


Katecheta – Ks. Grzegorz Franczyk.

II czwartek miesiąca - godz.17,00 - klasa I a, b, c.
II piątek miesiąca - godz.17,00 - klasa I d, e.


Przygotowanie duchowe do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania uczniów klas III we wtorek po pierwszym piątku miesiąca na Mszy św. wieczornej.Informacje 1 - 2 z 2